“Giới hạn của bạn là do suy nghĩ của bản thân bạn đặt ra, giới hạn của bạn có thể vượt xa hơn khả năng khi bạn biết nỗ lực và cố gắng.”

Không ngủ quên trên chiến thắng, với tinh thần chiến đấu cùng sự nỗ lực hết mình nhân viên kinh doanh Nguyễn Thị Xuân Định đã giao dịch thành công lô L7 tại thị trường Tây Ninh.

Chỉ cần kiên trì và cố gắng thành công sẽ đến với mỗi chúng ta. Chúc KNG tháng 7 chốt được nhiều giao dịch và càn quét giỏ hàng tại thị trường Tây Ninh đầy tiềm năng.