Category Archives: QUY HOẠCH VŨNG TÀU

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

Căn cứ theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/07/2019. Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để được tách thửa đất phải đủ các điều kiện sau: Điều kiện 1: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền…

0911 988 898