Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quan trọng như thế nào?

Quỹ đất trống ngày càng hạn hẹp, trong khi đó giá trị đất lại ngày càng tăng, dẫn đến các trường hợp giành giật, tranh chấp đất là không thể tránh khỏi. Hiện tượng này xảy ra không chỉ ở địa phương mà còn ở cả thành phố. Nguyên nhân có thể đến từ việc đất khai hoang chưa có giấy chứng nhận, đất do lấn chiếm của các hộ gia đình khác, đất được tặng nhưng thiếu giấy tờ. Từ đó có thể thấy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý đất đai.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất. Theo đó, Nhà nước có thể xác nhận các quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất của người dân. Đây là điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với mảnh đất và các tài sản liên quan. 

GCNQSDĐ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người đó đối với mảnh đất và các tài sản gắn liền với đất.
GCNQSDĐ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người đó đối với mảnh đất và các tài sản gắn liền với đất.

Ý nghĩa và vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vai trò của GCNQSDĐ

GCNQSDĐ là cở sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của người dân. Đây cũng là căn cứ để xây dựng các quyết định về đăng kí, theo dõi biến động, kiểm soát các giao dịch đất đai. Xác định nghĩa vụ nghĩa vụ tài chính của người sử dụng, giúp cho họ được đền bù thỏa đáng khi đất bị thu hồi. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ pháp lý đầy đủ để giải quyết mối quan hệ về đất đai.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ pháp lý đầy đủ để giải quyết mối quan hệ về đất đai.

Theo Điều 63 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014, được bổ sung bởi Khoản 41 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 thì nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất được hiểu là:

“Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ do cơ quan thuế xác định. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Theo quy định của pháp luật tại khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai 2013, thì người sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính:

“Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, GCNQSDĐ còn là bằng chứng để xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp liên quan đất đai. Giúp nhà nước kiểm soát được việc mua bán, giao dịch trên thị trường và nguồn thu tài chính. Đây cũng là cơ sở để Nhà nước quản lý việc thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế,… đối với thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ. Tạo điều kiện để chủ sở hữu thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Nhờ đó, các cá nhân, hộ gia đình có thể yên tâm sử dụng và đầu tư trên mảnh đất của mình. Cuối cùng, tạo tiền đề để phát triển kinh tế xã hội.

Ý nghĩa của GCNQSDĐ

GCNQSDĐ do Bộ tài nguyên và Môi trường là chứng từ pháp lý đảm bảo mọi quyền lợi đối với chủ sở hữu đất, nhà ở và các tài sản gắn liền. Cấp GCNQSDĐ có ý nghĩa thiết thực trong quản lý đất đai của nhà nước. Đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các tổ chức và công dân. Từ đó, Nhà nước có thể bảo hộ tài sản hợp pháp và các thỏa thuận giao dịch dân sự về đất đai. Đây cũng là tiền đề cho sự phát triển của thị trường bất động sản. Đảm bảo được tính lành mạnh, công khai. Tránh hiện tượng thao túng hay đầu cơ trái phép bất động sản.

Tạo tiền đề hình thành thị trường bất động sản công khai, lành mạnh.
Tạo tiền đề hình thành thị trường bất động sản công khai, lành mạnh.

Kết luận

Có thể thấy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một yếu tố quan trọng không thể thiếu để hình thành nên tính pháp lý của một mảnh đất. Nó được xem như tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người sở hữu trước những giao dịch đất đai.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0911 988 898