Cần chi phí bao nhiêu để sang tên Sổ đỏ hộ gia đình?

Theo Quy định của Pháp luật thì chi phí sang tên Sổ đỏ cho cá nhân hộ gia đình phải nộp các thuế bao gồm như lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp bìa sổ mới và các chi phí khác.

Lệ phí trước bạ (thuế trước bạ)

  • Miễn lệ phí trước bạ.

Miễn lệ phí trước bạ với những trường hợp sau:

Theo Khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định nhà, đất nhận thừa kế hoặc quà tặng giữa những người sau đây được miễn lệ phí trước bạ: Vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha , mẹ nuôi với con nuôi; cha, mẹ vợ với con rể; cha, mẹ chồng với con dâu; ông, bà nội cho cháu nội; ông, bà ngoại cho cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

  • Nộp lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá tính lệ phí trước bạ.

– TH1: Giá trong hợp đồng chuyển nhượng cao hơn giá nhà nước:
Lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá chuyển nhượng (số tiền ghi trong hợp đồng)
– TH2: Giá nhà, đất tại hợp đồng Giá chuyển nhượng bằng hoặc thấp hơn giá do UBND tỉnh ban hành và trường hợp tặng cho nhà đất.
Đối với đất: Lệ phí trước bạ = (Diện tích x Giá 01m2 tại bảng giá đất)
Đối với nhà ở: Lệ phí trước bạ = (Diện tích x Giá 01m2 x Tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại).
Người nộp lệ phí trước bạ là: Người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Thuế thu nhập cá nhân.

  • Miễn thuế thu nhập cá nhân với 02 trường hợp: Mua bán giữa người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng và người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, một thửa đất.
  • Phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân = 2% x giá chuyển nhượng (căn cứ vào hợp đồng)

+ Nếu hợp đồng không giá giá chuyển nhượng hoặc thấp hơn giá nhà nước và trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì thuế thu nhập cá nahan được tính bằng công thức:
Thuế thu nhập cá nhân = 2% x ( Giá 01m2 đất trong bảng giá đất x Diện tích)
+ Riêng trường hợp đối với nhà nếu hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng thì thuế thu nhập cá nhân sẽ tính bằng:
Thuế thu nhập cá nhân = 2% x giá nhà ở để tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh, thành phố quy định.
Người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân là người chuyển nhượng, người tặng cho, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Phí thẩm định hồ sơ

Phí thẩm định hồ sơ là khoản phí Nhà nước thu khi thẩm định ín đủ điều kiện để chuyển nhượng, tặng cho nhà đất theo quy định. Đây là khoản phí do từng tỉnh ban hành. Mức dao động từ 500.000VNĐ- 5.000.000VNĐ.

Lệ phí cấp bìa sổ mới

Lệ phí này chỉ thu khi người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế được cấp bìa mới. Mức thu do các tỉnh, thành quy định nhưng đều thu duới 100.000VNĐ.

Các khoản chi phí khác

Phí công chứng

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC mức thu phí công chứng được xác định theo giá trị hợp đồng hoặc giá trị tài sản.

Chi phí đo đạc

Nếu chuyển nhượng một phần thửa đất hoặc người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc sẽ nộp khoản tiền này.. Mức chi phí đo đạc không do Nhà nước quy định nhưng hiện nay mức phí đang dao động từ 1.800.000VNĐ- 2.500.000VNĐ.

 Phí dịch vụ sang tên Sổ đỏ

Nếu không thể tự mình thức hiện thì người sử dụng đất, chủ sở hữu có thể ủy quyền cho người khác thực hiện mức thu sẽ dao động từ 5tr-10tr đồng, từ trường hợp khó khăn phức tạp hơn giá sẽ giao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0911 988 898